Søger en kæreste Lejre

Samernes land strækker sig fra Kolahalvøen i nordøst til Engerdal i Norge og Idre i Sverige. Samisk DNA viser slægtskab med spansk og berberisk DNA. Rendriftssamerne lever som nomader og følger store renflokke på vandring.

Samer (også kendt som lapper, finsk: saamelainen) er en befolkningsgruppe som hovedsagelig bor på Nordkalotten.

De er et folk der spreder sig over fire lande: Norge, Sverige, Finland og Rusland.

Mange samer taler samiske sprog, selv om en stor del er blevet assimileret og er gået over til sproget i det land de lever i. Sproget hører til den finsk-ugriske æt og er nær beslægtet med finsk, hvilket er så meget mærkeligere, som samer og finner med hensyn til fysisk antropologi afviger ret stærkt fra hinanden.

Det formodes, at samerne i tidlig tid er kommet under finsk påvirkning og som følge heraf har antaget et finsk eller urfinsk sprog, hvoraf siden såvel lappisk som nyere finsk har udviklet sig.

Af navnene "lapp", "finn" og "same" er "lapp" oprindelig svensk, og benyttes internationalt, "finn" det norske sprogs navn på lapperne, og "same" det nye, officielle navn med rod i lappernes eget sprog." Amtmand Harris i Finnmark undertegnede i 1853 en kundgørelse på samisk med Sameædnan Amt i stedet for "Finmarkens Amt".

Bemerkungen